Vuoden lapsuusteko

Lapsuudentutkimuksen seuran tunnustuspalkinto

Lapsuudentutkimuksen seuran tunnustuspalkinto syntyi ajatuksesta huomioida sellaista lapsiin ja lapsuuteen liittyvää toimintaa tai aikaansaannosta, joka ehkä muuten jäisi piiloon tai tulisi vain pienen ryhmän tietoon. Palkinnolla seura haluaa osaltaan tehdä näkyväksi ja tukea asioita, jotka ovat yhtenevät sen toiminnan tavoitteiden kanssa.

Palkinnon kehittelyä siivitti ajatus yhteisöllisyyteen kannustavasta palkinnosta, eli ’ubuntu’ – henkisestä palkinnosta. Vanha afrikkalainen sana ubuntu kuvaa yhteisöllisyyttä. Lyhyesti määriteltynä se tarkoittaa, että minä olen toisille kiitoksen velkaa siitä, mitä olen. Jossain yhteyksissä on käytetty suomennosta: ‘minä olen, koska me olemme’, tai ’ihmiseltä ihmiselle’.

Lapsuudentutkimuksen seura haluaa palkita:

  • Lapsuuteen liittyvää tekoa, toimintaa, tapahtumaa, tekstiä, julkaisua tai muuta tuotosta, joka valottaa tuoreella ja mielenkiintoisella tavalla käsitystä lapsista ja lapsuudesta sekä samalla haastaa ajattelemaan asioita uudella tavalla.
  • Tunnustuspalkinnolla halutaan huomioida ajankohtaista toimintaa
  • Palkittava voi olla ryhmä, yhteisö tai yksittäinen henkilö

Vuoden lapsuusteko -palkinnon saaneet henkilöt, ryhmät ja yhteisöt

2018 Pesäpuu ry