Vuoden lapsuusteko

Lapsuudentutkimuksen seuran tunnustuspalkinto
Vuoden lapsuusteko 2021

Lapsuudentutkimuksen seura ry. Jakaa viidennen kerran Vuoden lapsuusteko –palkinnon. 

Lapsuudentutkimuksen seura haluaa palkita

·       Lapsuuteen liittyvää tekoa, toimintaa, tapahtumaa, tekstiä, julkaisua tai muuta tuotosta, joka valottaa tuoreella ja mielenkiintoisella tavalla käsitystä lapsista ja lapsuudesta sekä samalla haastaa ajattelemaan asioita uudella tavalla.

·       Tunnustuspalkinnolla halutaan huomioida ajankohtaista toimintaa. Edellinen palkinto myönnettiin toukokuussa 2018, joten seura pyytää ehdotuksia erityisesti sen jälkeisistä tapahtumista ja teoista, mutta myös pitkäkestoisempaa toimintaa voidaan esittää palkittavaksi.

·       Palkittava voi olla ryhmä, yhteisö tai yksittäinen henkilö.

Palkittavaa ehdotetaan vapaamuotoisella esityksellä, jonka tulee sisältää perustelut sekä palkittavan ja ehdottajan yhteystiedot. Ehdotuksen pituus on maksimissaan yksi A4 sivu sekä mahdolliset liitteet. Ehdotus tulee toimittaa 31.3.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: anna.siippainen(at)karvi.fi. Mikäli liitemateriaalia ei voi lähettää sähköisesti, se postitetaan osoitteeseen: Niina Rutanen, Ruusupuisto, RUU-rakennus, Alvar Aallon katu 9, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Palkinnon saajan valinnassa huomioidaan automaattisesti ne ehdotukset, jotka saapuivat palkintolautakunnalle määräaikaan mennessä viime keväänä.

Palkinto luovutetaan virtuaalisesti järjestettävien Lapsuudentutkimuksen päivien yhteydessä 10.5.2021. Palkinnosta ilmoitetaan etukäteen voittajalle ja ehdotuksen tekijälle. Vuonna 2018 palkinto myönnettiin Pesäpuu ry:lle.

Vuoden 2021 palkintolautakunta: erikoistutkija Antti Kääriälä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), arviointiasiantuntija Anna Siippainen (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI), tutkijatohtori Annukka Pursi (Helsingin yliopisto), väitöskirjatutkija Karoliina Puranen (Jyväskylän yliopisto) ja tutkijatohtori Noora Heiskanen (Jyväskylän yliopisto).

 

Lapsuudentutkimuksen seura ry:n puheenjohtaja Niina Rutanen

Email: niina.rutanen(at)jyu.fi, Puhelin: 040 805 4654

 

Lapsuudentutkimuksen seura ry.

https://lapsuudentutkimuksenseura.yhdistysavain.fi/

 

 

Lapsuudentutkimuksen seuran tunnustuspalkinto

Lapsuudentutkimuksen seuran tunnustuspalkinto syntyi ajatuksesta huomioida sellaista lapsiin ja lapsuuteen liittyvää toimintaa tai aikaansaannosta, joka ehkä muuten jäisi piiloon tai tulisi vain pienen ryhmän tietoon. Palkinnolla seura haluaa osaltaan tehdä näkyväksi ja tukea asioita, jotka ovat yhtenevät sen toiminnan tavoitteiden kanssa.

Palkinnon kehittelyä siivitti ajatus yhteisöllisyyteen kannustavasta palkinnosta, eli ’ubuntu’ – henkisestä palkinnosta. Vanha afrikkalainen sana ubuntu kuvaa yhteisöllisyyttä. Lyhyesti määriteltynä se tarkoittaa, että minä olen toisille kiitoksen velkaa siitä, mitä olen. Jossain yhteyksissä on käytetty suomennosta: ‘minä olen, koska me olemme’, tai ’ihmiseltä ihmiselle’.

Lapsuudentutkimuksen seura haluaa palkita:

  • Lapsuuteen liittyvää tekoa, toimintaa, tapahtumaa, tekstiä, julkaisua tai muuta tuotosta, joka valottaa tuoreella ja mielenkiintoisella tavalla käsitystä lapsista ja lapsuudesta sekä samalla haastaa ajattelemaan asioita uudella tavalla.
  • Tunnustuspalkinnolla halutaan huomioida ajankohtaista toimintaa
  • Palkittava voi olla ryhmä, yhteisö tai yksittäinen henkilö

Vuoden lapsuusteko -palkinnon saaneet henkilöt, ryhmät ja yhteisöt

2018 Pesäpuu ry