Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta

Nuorisotutkimusseuran yhteyteen on perustettu nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta. Monitieteinen asiantuntijaelin edistää alan tutkimuksen eettisyyttä nostamalla keskusteluun lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen erityiskysymyksiä, edistämällä tutkijankoulutusta ja osallistumalla tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät: vaikuttamista, yhteistyötä ja ennakkoarviointia

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävät ovat:

  1. Nostaa esiin lapsuuden- ja nuorisotutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tutkimuseettisiä koulutustarpeita, edistää alan tutkijakoulutusta sekä osallistua tiedepoliittiseen vaikuttamiseen tutkimuseettisissä kysymyksissä.
  2. Toimia lapsuuden ja nuorisotutkimuksen eettisten erityiskysymysten asiantuntijana suhteessa muiden tutkimusorganisaatioiden, kuten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten eettisiin toimikuntiin.
  3. Toteuttaa ei-lääketieteellisen nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen eettistä ennakkoarviointia Nuorisotutkimusseuran tutkijoille sekä niille Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran jäsenille, joilla ei omissa organisaatioissaan ole mahdollisuutta eettiseen ennakkoarviointiin.

Eettisellä ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan tutkimussuunnitelman arviointia tutkimuseettisten käytänteiden mukaisesti ennen tutkimuksen käynnistämistä. Arvioinnissa painottuu tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle koituvien seurausten ennakointi. Eettinen ennakkoarviointi tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) vuonna 2009 antamien periaatteiden mukaisesti.

Monitieteinen asiantuntijaelin

Toimikunta koostuu nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen kokeneista asiantuntijoista, jotka ovat perehtyneet monipuolisesti sekä tutkimuseettisiin kysymyksiin että nuoriso- ja lapsuudentutkimukseen. Kokemus haastavista ja erityistä tutkimuseettistä sensitiivisyyttä vaatineista tutkimusasetelmista, sekä laaja tieteenalojen ja tutkimusmenetelmien kirjo takaa toimikunnalle erinomaiset toimintaresurssit.

Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunta kokoontuu noin viidesti vuodessa ja sen kokousajankohdista tiedotetaan Nuorisotutkimusverkoston verkkosivuilla. Toimikunnan sihteerinä toimii Nuorisotutkimusseuran tutkimuspäällikkö.

Toimikunnan nettisivut